قالب فاکتور


سهولت و سرعت در ارسال فاکتور

برای تسریع در ساخت فاکتور می‌توانید یک‌سری قالب‌ها را به‌صورت آماده برای آیتم‌ها خود ایجاد کنید. همچنین در هنگام ایجاد یک فاکتور و در زمان ارسال آن نیز می‌توانید قالب ایجاد‌شدۀ آن فاکتور را در فهرست قالب‌های خود ذخیره کنید تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنید و به ساخت دوبارۀ فاکتور نیاز نباشد.

پس از ورود به بخش فکتور وارد قسمت قالب شوید.تمام ویژگی های این سرویس مانند سرویس فاکتور هست و تنها ویژگی مهم قالب فاکتور سهولت در ارسال فاکتور و ایجاد قالب آماده است.
برای هر قالب امکان وارد کردن نام مشخصی برای هر قالب، اضافه کردن آیتم ها و اطلاعات بیشتر از قبیل قوانین و ... وجود دارد.

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!