سرویس فاکتور زمانبندی آنلاین


صدور فاکتور آنلاین کافی نیست؛
یادآوری و دریافت پرداخت‌های دوره‌ای خود را به سیستم خودکار پی‌پینگ بسپارید.

برای مدیریت آسان، صرفه‌جویی در زمان و دریافت منظم پرداخت‌های دوره‌ای مانند دریافت اقساط، حق اشتراک، شارژ ساختمان و... از فاکتور زمان‌بندی پی‌پینگ استفاده کنید.
پس از کلیک بر بخش فاکتورها وارده بخش فاکتور زمانبندی شوید.تمام ویژگی های این سرویس مانند سرویس فاکتور هست و تنها ویژگی مهم فاکتور زمان بندی در قسمت جزئیات فاکتور و مشخص کردن دوره های زمانی و تعداد دفعات ارسال است.
با انتخاب تاریخ شروع ارسال فاکتور این امکان وجود دارد که تعداد دفعات ارسال فاکتور را به صورت سال ماه هفته و روز مشخص کنید.
جهت پایان بخشیدن به صدور فاکتور، می توان مشخص کنید بعد از چه تعداد مشخصی ارسال متوقف شود یا تا چه تاریخی ارسال فاکتور ادامه داشته باشد و یا به صورت نامحدود ارسال شود.
همچنین برای هر فاکتور دوره ایی می توانید یک تاریخ سررسید وارد کنید که انتخاب تاریخ سررسید به منزله اتمام مهلت پرداخت فاکتور برای پرداخت کننده است.

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!