پرداخت تسهیمی

فرآیند پرداخت بر روی درگاه‌های اینترنتی ۳ مرحله دارد :

ساخت پرداخت : مشخصات پرداختی که می خواهد انجام شود را مانند مبلغ پرداخت و redirectUrl که آدرسی از سایت شماست که کاربر پس از پرداخت باید به آن هدایت شود را مشخص می کنید و در قبال آن یک code دریافت می کنید
هدایت به درگاه : کاربر را بهمراه کدی که در مرحله قبلی دریافت شده است به آدرس درگاه redirect می‌کنید
تایید پرداخت : پس از اینکه پرداخت توسط کاربر انجام شد، کابر را بهمراه یک refid که کد تراکنش است به آدرس redirectUrl شما ارسال می کنیم و شما باید از طرف سرور خودتان آن شماره پرداخت را تایید کنید

برای انجام یک پرداخت کامل نیاز است حتما هر ۳ مرحله انجام شود. در صورتی که مرحله سوم یعنی تایید پرداخت تا ۱۵ دقیقه پس از پرداخت مشتری انجام نشود پول به حساب آنها برگشت داده می‌شود

1. ساخت پرداخت

در این مرحله شما مشخص می‌کنید این پرداخت به چه مبلغ است و به چه کسانی با چه مبلغی این پرداخت انجام می‌شود.

برای ساخت پرداخت می‌بایست از متد POST /v1/pay/multi استفاده کنید.

آدرس swagger
آدرس مستند

{
"payerName": "نام پرداخت کننده",
"pairs": [
{
"amount": 0, // مبلغ
"name": "string",
"userIdentity": "username کاربر در پی‌پینگ",
"description": "توضیح پرداخت"
}
],
"returnUrl": "آدرس صفحه برگشت بعد از پرداخت",
"clientRefId": "مشخصه شما که پس از پرداخت با استفاده از آن پرداختتان را در دیتابیس خودتان پیدا کنید"
}


در پاسخ این متد code را دریافت می‌کنید

{
"code": "xxxx"
}


2. هدایت کاربر به درگاه

کدی در مرحله قبل دریافت کرده‌اید را بصورت زیر در url اضافه کنید و کاربر را به آدرس زیر Redirect کنید

https://api.payping.ir/v1/pay/gotoipg/{code}

3. تایید پرداخت

پس از پرداخت کاربر به آدرس returnUrl که در مرحله اول مشخص کردید بهمراه refid و clientRefId که بصورت QueryString اضافه می‌شود فرستاده می‌شود :‌

{redirectUrl}?refid=123123123&clientrefid=YOURREFID

شما با استفاده از متد POST /v1/pay/verify و ارسال refid پرداخت را تایید می‌کنید
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!