پرداخت دوره‌ای (اشتراکی)

در صورتی که نیاز دارید پرداخت‌های دوره‌ای از مشتریان یا کاربرانتان داشته باشید می توانید بسیار ساده و حرفه‌ای برای آنها فاکتور‌های زمان‌بندی شده بسازید. بازه‌‌ی مورد نظرتان را مشخص کنید، ما برای آنها سر موقع sms و ایمیل یاداوری ارسال می‌کنیم.

شما می‌توانید متن پیامک و ایمیل را بطور شخصی‌سازی شده و از طرف خودتان بصورت whitelable ارسال کنید

آموزش ساخت و ارسال زمان‌بندی

شما می‌توانید با استفاده از فاکتور زمانبندی بطور مثال فاکتور با زمان‌بندی ماهانه و به تعداد ۱۲ ماه که از زمان شروع ارسال فاکتور‌ها شروع می‌شود، هر ماه به مدت یک سال به صورت خودکار و زمانبندی شده برای مشتری شما ارسال می‌شود.

ارسال دستور ساخت زمانبندی

برای ساخت یک زمانبندی شما باید حداقل شناسه(کد) یک مشتری و یک آیتم مالی(که از قبل ساخته‌اید) را داشته باشید.

curl -X POST \
https://api.payping.ir/v2/invoice/Schedule
-H 'Authorization: Bearer {token}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
cc": [ {"emailAddress": "me@example.com"}],
"customers": [ { "code": "xxxx" } ], // کدهای مشتری از پیش ساخته شده
"createStatus": 1 // 1 = ارسال فاکتور
"number": "شماره فاکتور",
"title": " عنوان فاکتور ",
"sendDate": "2020-07-29T10:23:40.785Z", // تاریخ ارسال
"discountAmount": 0, // مقدار تخفیف
"discountType": 0, // (0 = درصد)نوع تخفیف (تومان/درصد)
"shipping": 0, // هزینه ارسال
"notes": "نوت",
"termsAndConditions": "قوانین و مقررات",
"memo": "متن یاداوری",
"schedule": {
"interval": 0, // تکرار در هر
"scheduleType": 0, // نوع زمانبندی (روزانه/هفتهگی/ماهانه/سالانه)
"count": 0, // به تعداد
"dueDateAfterHowManyDay": 0 // سررسید فاکتور بعداز چند روز
},
"products": [
{
"code": "xxx", // شناسه آیتم مالی
"title": "عنوان آیتم
"description": "توضیح آیتم
"haveTax": false, // دارا بودن مالیات
"quantity": 0, // تعداد
"discountAmount": 0, // مقدار تخفیف
"discountType": 0, // نوع تخفیف (تومان/درصد)
"couponCode": "xxx", // کد تخفهف در صورت استفاده
"amount": 0 // قیمت واحد
}
],
"sendAttachmentsAfterSuccessPayment": false, // مشاهده فایل ضمیمه بعد از پرداخت
"showNotesAfterSuccessPayment": false, // مشاهده نوت بعد از پرداخت
"showTermsAfterSuccessPayment": false, // مشاهده قوانین بعد از پرداخت
"attachments": [ "xxx" ], // شناسه فایل های ضمیمه آپلود شده
"tagIds": ["xxxx"] // ارسال به دسته بندی خاصی از مشتریان
}
}'


کپی کردن یک فاکتور ساده یا زمانبندی

شما میتوانید به سادگی فاکتور های از پیش ساخته خود را برای مشتریان جدید کپی کنید

curl -X POST \
https://api.payping.ir/v2/invoice/Copy
-H 'Authorization: Bearer {token}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"Code": "xxxx", // کد فاکتور مرجع
"SendDate": "2020-07-29T10:23:40.785Z", // تاریخ ارسال
"CustomerCodes": [ "xxxx" ] // کدهای مشتری از پیش ساخته شده
}'


در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی ، با پشتیبانی آنلاین سایت پی‌پینگ در ارتباط باشید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!