پرداخت درگاه اینترنتی

فرآیند پرداخت بر روی درگاه‌های اینترنتی ۳ مرحله دارد :

ساخت پرداخت : مشخصات پرداختی که می خواهد انجام شود را مانند مبلغ پرداخت و redirectUrl که آدرسی از سایت شماست که کاربر پس از پرداخت باید به آن هدایت شود را مشخص می کنید و در قبال آن یک code دریافت می کنید
هدایت به درگاه : کاربر را بهمراه کدی که در مرحله قبلی دریافت شده است به آدرس درگاه redirect می‌کنید
تایید پرداخت : پس از اینکه پرداخت توسط کاربر انجام شد، کاربر را به همراه یک refid که کد تراکنش است به آدرس redirectUrl شما ارسال می کنیم و شما باید از طرف سرور خودتان آن شماره پرداخت را تایید کنید

برای انجام یک پرداخت کامل نیاز است حتما هر ۳ مرحله انجام شود. در صورتی که مرحله سوم یعنی تایید پرداخت تا ۱۵ دقیقه پس از پرداخت مشتری انجام نشود پول به حساب آنها برگشت داده می‌شود

1. ساخت پرداخت

برای ساخت پرداخت می‌بایست از متد POST /v2/pay استفاده کنید.

آدرس swagger
آدرس مستند

curl -X POST \
https://api.payping.ir/v2/pay \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: bearer YOUR_TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"payerName": "نام پرداخت کننده - اختیاری",
"amount": 100,
"payerIdentity": "شماره تلفن یا ایمیل پرداخت کننده - اختیاری",
"returnUrl": "آدرس url شما که پس از پرداخت کاربر به آن فرستاده می‌شود بهمراه refid",
"description": "توضیح پرداخت - اختیاری",
"clientRefId": "یک رشته یکتا که پس از پرداخت بهمراه refid بصورت querystring برای شما ارسال می‌شود"
}'


در پاسخ این متد code را دریافت می‌کنید

{
"code": "xxxx"
}


2. هدایت کاربر به درگاه

کدی در مرحله قبل دریافت کرده‌اید را بصورت زیر در url اضافه کنید و کاربر را به آدرس زیر Redirect کنید

https://api.payping.ir/v2/pay/gotoipg/{code}

3. تایید پرداخت

پس از پرداخت، اطلاعات پرداخت به آدرس returnUrl که در مرحله اول (ساخت پرداخت) مشخص شده است در بدنه درخواست بصورت زیر فرستاده می‌شود :‌

curl --location --request POST 'returnUrl Basehost' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'code=' \
--data-urlencode 'refid=' \
--data-urlencode 'clientrefid=' \
--data-urlencode 'cardnumber=' \
--data-urlencode 'cardhashpan='


شما با استفاده از متد POST /v2/pay/verify و ارسال refid پرداخت را تایید می‌کنید

curl -X POST /https://api.payping.ir/v2/pay/verify \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: bearer YOUR_TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"refId": "string",
"amount": int
}'


در پاسخ این متد ViewModel زیر را دریافت می‌کنید

{
"amount": مبلغ,
"cardNumber": شماره کارت ماسک شده,
"cardHashPan": مقدار شماره کارت هش شده,
"merchants": [
{
"amount": مبلغ,
"code": کد پرداخت,
"userName": نام کاربری
}
]
}
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!