آموزش ارسال اطلاعات کاربر و ثبت نام در پی‌پینگ

برای استفاده از این سرویس باید دسترسی به آن از طریق پشتیبانی پی‌پینگ به توکن شما داده شود

اگر کاربر پلتفرم شما در پی‌پینگ اکانت ندارد و اطلاعات آنها سمت شما موجود می‌باشد، می‌توانید با استفاده از فرآیند زیر اطلاعات آنها را برای ثبت‌نام سمت پی‌پینگ بفرستید تا با تایید خود کاربر ثبت‌نام آنها به روش ساده‌تری انجام شود :

چک کردن وجود کاربر در پی‌پینگ :

برای چک کردن اینکه آیا کاربر شما در پی پینگ اکانت دارد از API زیر استفاده کنید:

curl -X GET \
'https://oauth.payping.ir/v1/client/EmailExist?Email={EMAIL}' \
-H 'Authorization: Bearer {TOKEN}'


پاسخ این متد بشکل زیر است :
{
"Exist" : true/false
}


ارسال اطلاعات کاربر و در یافت کد ثبت نام :

اگر در مرحله قبل جواب false برگشت داده شد به این معنا است که کاربر در پی پینگ اکانت ندارد و شما می توانید با API زیر هر مشخصاتی از کاربر که دارید ارسال کنید :

curl -X POST \https://oauth.payping.ir/v1/client/ClientRegisterInit \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer {TOKEN}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"UserName": "string",
"Email": "string", //اجباری
"FirstName": "string",
"LastName": "string",
"PhoneNumber": "string",
"NationalCode": "string",
"BirthDay": "2000-02-02",
"Sheba": "string",
"ReturnUrl": "[AuthorizationUrl]", //اجباری
"address": "string",
"postalCode": "2315468970",
"localPhone": "05138420884"
}'


پاسخ این متد بشکل زیر است :
{
"Id" : "YOUR_REGISTER_ID"
}


ReturnUrl : آدرس صفحه‌ای که کاربر پس از ثبت نام به آن فرستاده می‌شود تا سرویس شما بلافاصله کاربر را به صفحه oAuth برای دریافت توکن هدایت کند

ارسال کاربر به پی پینگ :
در جواب مرحله ی قبل یک کد به شما بازگردانده می شود که باید کاربر را به آدرس زیر Redirect کنید

https://oauth.payping.ir/Client/ClientRegister?registerId=YOUR_REGISTER_ID

پس از ارسال کاربر به این صفحه و ثبت کلمه عبور پنل پی‌پینگ خودش، کاربر به آدرس ReturnUrl داده شده شما برمی‌گردد.
معمولا برای سناریوهای زیادی نیاز هست بعد از ثبت‌نام برای آن کاربر توکن oauth دریافت شود، پس آدرس ReturnUrl شما باید شروع کننده فرآیند oauth برای کاربر مذکور باشد.

در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی ، با پشتیبانی آنلاین سایت پی‌پینگ در ارتباط باشید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!